}

การนำสุนัขไปฝาก การเลี้ยงสุนัข

  การฝากสุนัข

สำหรับสุนัขแล้ว การได้อยู่กับเจ้าของ นับเป็นความสุขที่สุด สุนัขบางตัวถึงกับตรอมใจเมื่อพรากจากเจ้าของ จะมีบ้างบางสายพันธ์เช่นไซบีเรี่ยน ที่มีความดิบ มีความสนุกเป็นที่ตั้ง ที่ไม่ค่อยจะสะทกสะท้าน แต่ใช่ว่าจะไม่คิดถึงเจ้าของ เพราะเวลาเจ้าของมาเจอหลังจากไม่ได้เจอกันนาน พวกมันก็แสดงความรัก ความคิดถึงเช่นเดียวกัน แต่เป็นการแสดงความรักในแบบของมันคือแบบไม่ล้นเกิน เป็นแบบเพื่อนเจอเพื่อน หรือเหมือนดังว่าเจอของเล่นที่กลิ้งไปมาได้ 

แล้วจะทำฉันใด เมื่อต้องฝากสุนัขไว้กับคนอื่น จากประสบการณ์คือ

1 เมื่อนำมาฝาก เจ้าของควรอยู่กับสุนัข ณที่ฝากสุนัขสักพัก ให้สุนัขรู้สึกเหมือนมาเที่ยว

2 ควรนำผ้าหรือของเล่นที่สุนัขคุ้นเคย มาด้วย จะได้บรรเทาความคิดถึงบ้าน

3 ก่อนลาจากควรนำสุนัขไปส่งกรงหรือห้องนอนที่เตรียมไว้ แล้วอธิบายให้สุนัขฟัง (อาจฟังดูตลกถ้าคุณไม่เคยเลี้ยงสุนัข แต่เชื่อไหมสุนัขมี sense  สามารถเข้าใจ ) ไม่ใช่จากไปดื้อๆ สุนัขจะรู้สึกเหมือนถูกทิ้ง

ทำตัวสบายๆ เพราะถ้าเรากังวล สุนัขสามารถจับอาการเราออก แล้วจะพลอยกังวลไปด้วย

5 วันสองวันแรกบางครั้งสุนัขบางตัวไม่กินข้าว เป็นเรื่องปกติเพราะเขาแปลกที่ ผู้รับฝากต้องให้ความใส่ใจ เมื่อสุนัขรู้สึกวางใจ ปลอดภัย จะเริ่มกินอาหารปกติ

6 ถ้าปกติเจ้าของนอนกับสุนัขทุกวัน ให้นำเสื้อผ้าที่ยังไม่ซักของเจ้าของมาด้วย จะได้บรรเทาความคิดถึงเจ้าของ

7 ถ้าก่อนหน้านั้นสุนัขอยู่แต่ในบ้านไม่เคยออกนอกบ้าน ให้นำสุนัขออกมาเดินเล่นนอกบ้านบ้าง

8 สุนัขของคุณแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิด เชื่อเถอะ! เดินทางให้สบายใจครับ

Visitors: 13,477